تاریخ : پنجشنبه، 23 دي ماه، 1395
موضوع : فرهنگی,اخبار شوش

شوش دانیال، پیوند تمدن و معنویت

شوش - ایران اُنا: شوش کنونی میراث و یادگار به‌جامانده از عظمت و شکوه سرزمینی است که روزگاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تمدن و سکونت‌گاه‌های قدیم جهان، پایتخت چندهزارساله مملکت عیلام، پایتخت زمستانی امپراتوری هخامنشیان و مرکز تلاقی دو تمدن بین‌النهرین و عیلام بوده است.محمد خانه زر: شوش کنونی میراث و یادگار به‌جامانده از عظمت و شکوه سرزمینی است که روزگاری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مراکز تمدن و سکونت‌گاه‌های قدیم جهان، پایتخت چندهزارساله مملکت عیلام، پایتخت زمستانی امپراتوری هخامنشیان و مرکز تلاقی دو تمدن بین‌النهرین و عیلام بوده است. هرچند که آن عظمت و شکوه بی‌نظیر و استثنایی گذشته شوش به تاریخ پیوسته است؛ اما بازسازی و احیاء بخشی از جایگاه ممتاز و تاریخی این سرزمین به پشتوانه آن سابقه تاریخی درخشان امکان‌پذیر و میسّر است.

در حال حاضر سرزمین شوش به لحاظ موقعیت خاص جغرافیایی و آثار تاریخی، باستانی و مذهبی، علیرغم همه کاستی‌هاهمچنان از جایگاه ممتاز و ویژه‌ای برخوردار است. وجود آرامگاه دانیال نبی (ع) از پیامبران بزرگ الهی درشوش از دیرباز به اهمیت و جایگاه این شهرکمک فراوانی کرده و موجب آرامش و معنویت خاصی در این منطقه شده و همواره مورد عنایت و احترام خاص مردم بوده است. خوشبختانه در عصر کنونی با توسعه وسایل ارتباطی توجه و علاقه‌مندی زائران و گردشگران داخلی و خارجی برای بازدید از آثار تاریخی و زیارت آرامگاه دانیال نبی نیز افزایش یافته است.

وجود آثار باستانی متعدد، آرامگاه دانیال نبی، مقبره دعبل خزاعی و منابع سرشار طبیعی و انسانی این منطقه، با یک برنامه‌ریزی منسجم و عزمی محلی و ملی می‌تواند جایگاه و منزلت شوش را ارتقاء دهد و زمینه‌های توسعه و پیشرفت همه‌جانبه این شهرستان را فراهم کندو امکان استفاده از همهظرفیت‌ها و توانمندی‌های مغفول و کشف نشده را به فعلیت برساند. ازآنجاکه نام «شوش» نمایانگر تاریخ و جغرافیای تمدن و فرهنگ این سرزمین است و در تقسیمات کشوری و نام‌گذاری هم به این نام ثبت رسمی شده است؛ اما گهگاه در سطح منطقه‌ای از نام «شوش دانیال» به‌صورتغیررسمی نیز استفاده می‌شود.

اکنون‌که شهرستان شوش از دو شاخصه و ویژگی مهم و برجسته «تاریخی، باستانی» و «معنوی» برخوردار است، ضروری به نظر می‌رسد تا در جهت یادآوری عظمت گذشته، اعتباربخشی بیشتر به این منطقه و مهم‌تر از آن ارتقاء جایگاه و منزلت محلی، ملی و جهانی این شهرستان، میان دو شاخصه «تمدن» و «معنویت» یعنی شاخصه‌های «آثار تمدنی و باستانی» و «آرامگاه دانیال نبی» ، ارتباط و پیوند معنادار مثبتی ایجاد گردد. هرچندکه ارتباط و پیوند میان «تمدن» و «معنویت» قرن‌هاست که در این منطقه برقرار بوده، اما بی‌شک لازمه رسمیت بخشیدن عمیق به این پیوند، اضافه کردن پسوند مبارک «دانیال» به نام «شوش» است.

پرواضح است که تحقق این مهم یعنی اضافه کردن پسوند مبارک «دانیال» به «شوش» نیازمند طرح و پیگیری‌های جدی مسئولین محترم این شهرستان در سطح استانی و کشوری می‌باشد تا از سوی دولت، نام جدید این شهرستان تحت عنوان «شوش دانیال» به‌صورت رسمی به تصویب برسد. متبرک کردن نام «شوش» به پسوند مبارک «دانیال» و ارتباط و پیوند میان «تمدن» و «معنویت» و درنهایت تصویب رسمی نام جدید «شوش دانیال» امید و انتظاری است که چندان دور از دسترس نیست./بهارنیوز
منبع این مقاله : :خبرگزاری ایران انا
آدرس این مطلب : http://iranona.com/11287/-شوش-دانیال،-پیوند-تمدن-و-معنویت-23-10-1395