تاریخ : يكشنبه، 10 بهمن ماه، 1395
موضوع : اخبار شوش

اشراف کامل دستگاه قضایی به فضای مجازی شوش

شوش - ایران اُنا: مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی خبر داد.


دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش در گفت و گوی ویژه خبری با ایران اُنا مطرح کرد:

رسیدگی خارج از نوبت به تخلفات انتخاباتی در شوش/ ممنوعیت تبلیغات زود هنگام و استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی/ دستگاه قضایی نسبت به فضای سیاسی و مجازی شهرستان شوش اشراف کامل دارد
 
 
شوش - ایران اُنا: مصطفی نظری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش از ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی خبر داد.
 
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شوش گفت: دستگاه قضایی نسبت به فضای سیاسی و مجازی شهرستان شوش اشراف کامل دارد و با تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد.
 
مصطفی نظری در گفت و گوی ویژه خبری با خبرگزاری ایران اُنا افزود: یکی از مصادیق تخلفات انتخاباتی تبلیغات زود هنگام است که موجب ایجاد بد اخلاقی در جامعه می شود.
 
این مقام قضایی دیگر تخلف انتخاباتی را استفاده از امکانات دولتی برای تبلیغات انتخاباتی دانست و ادامه داد: بر اساس قانون استفاده از امکانات دولتی به نفع کاندیداهای انتخاباتی ممنوع است.
 
رئیس دادسرای شوش با بیان اینکه یکی از وظایف دادستانی شناخت حوزه های جرم خیز و پیشگیری از جرم است به کاندیداهای انتخاباتی و حامیان آن ها توصیه کرد با رعایت قانون به ایجاد و حفظ امنیت پایدار در شهرستان شوش کمک کنند.
 
نظری در خاتمه با بیان اینکه قانون چارچوب ها را مشخص کرده است خواستار تمکین همه شخصیت ها، جریانات، گروه ها و رسانه های شهرستان شوس به قانون شد.
منبع این مقاله : :خبرگزاری ایران انا
آدرس این مطلب : http://iranona.com/11370/-اشراف-کامل-دستگاه-قضایی-به-فضای-مجازی-شوش-10-11-1395