تاریخ : سه شنبه، 3 اسفند ماه، 1395
موضوع :

شوش و تغییرات مدیریتی

شوش - ایران اُنا: تغییر اخیر در آموزش و پرورش شوش وضعیتی دیگر دارد. نماینده ی مجلس با انتصاب  آن مخالفت می کند و در جلسه ی معارفه حرکت هایی انجام می دهد که بعضی از حضار را متاثر می سازد. تهدید به تغییر از همین نقطه آغاز می شود.ایران اُنا بررسی کرد:

شوش و تغییرات مدیریتی/ فشار بر بالاترین مقام ها آوردن و خواستار تغییر دادن مدیر آموزش و پرورش شوش کاری چندان جالب نبود/ شنیده ها حاکی است که در سطح بالا فشارها از طریق چند نماینده ی دیگر هم همراه گشت، چرا؟ چه اتفاقی در شهر افتاده است؟

ما در بیکاری جوانانمان مانده ایم، نمایندگان دیگر بیایند و این مشکل بزرگ را حل کنند/ تغییر برای برداشت های شخصی امری نبود که قابل هضم باشد

جعفر دیناروند - رئیس مرکز بررسی های اجتماعی ایران اُنا: تغییر امری اجتماعی و مورد نیاز نوع بشر است.شوش از این قاعده مستثنی نیست.مردمی فهیم و آگاه دارد که در پی تغییرات درون مدیریتی برای رسیدن به تحولات اجتماعی است.این گذر برای شهری که سابقه ی همدلی فراوانی دارد امری حیاتی است.اصولا تغییر دارای مفاهمی بالاتر از جابه جایی است.در پی آن تحول نگری و سپس تکامل سازی است.منافع شخصی کنار گذاشته می شود .اساس جمع و جمع گرایی می شود.

تغییرات در درون مدیریت شوش امری است که می توان آن را نوعی بازنگری در گماشتن ها دانست.کسانی که به دلایل مختلف سیاسی،اقتصادی و اجتماعی بر کاری موظف شدند و در نهایت نیاز به تغییر آن ها حس گردید تا اهداف بلند پیشرفتگرایانه محقق شوند.این بنیانی برای رسیدن به تعالی است.در چنین وضعیتی شایسته بودن و توانایی در رسیدن به تعالی  اصل تلقی می گردد.

مطالعه ی گذشته ی مدیریتی شوش نشان دهنده ی تغییرات مداوم اما بدون برنامه بوده است.نه زمانی برای آن در نظر گرفتند و نه ماهیتی پیشرفتگرانه داشته است.دلیل عمده ی آن را می توان در جایگاه امروز شوش در خوزستان یافت.بی نظمی های امروز به مراتب بیشتر از دیروز است.نگاه به سطح شهر و نیز میزان بیکاری نشان دهنده ی مشتی از خروار است.

در آموزش و پرورش شوش که قصه ای به درازای انقلاب دارد این مسئله عمیق تر است.کسانی آمدند و رفتند که تنها حفظ وضعیت موجود را مد نظر قرار دادند.با نمایندگان مجلس رابطه ی خوب داشتن،عضو حزب یا جریانی بودن،تکیه گاهی در مرکز داشتن و در نهایت توانایی حفظ خویش را پروراندن بخشی از آن ها بود.بیشترین تغییرات در آموزش و پرورش شوش ناشی از تفکرات سیاسی بود.این مهم در سطح کلان و استان نیز مستتر بوده و هست.

تغییر اخیر در آموزش و پرورش شوش وضعیتی دیگر دارد.نماینده ی مجلس با انتصاب  آن مخالفت می کند و در جلسه ی معارفه حرکت هایی انجام می دهد که بعضی از حضار را متاثر می سازد.تهدید به تغییر از همین نقطه آغاز می شود.کدامین ضابطه برای تغییر لازم می آید؟اگر مدیر کل این اجازه را ندارد پس کدام مقام می تواند چنین کند؟آیا این از وظایف نماینده است؟

وضعیت با نوعی تلاطم همراه گشت.در شهری که مردمان آن سال هاست مشکلات را تحمل می کنند لازم بود تا در درون آموزش و پرورش کارهایی بزرگ صورت گیرد.در گذشته که کمبود ساختمان موجود بود مسئول آموزش و پرورش ساختمانی را به دانشگاه آزاد می دهد و نماینده حرفی نمی زند؟مراجعات به دفتر نماینده برای کاهش مشکلات آغاز می گردد.

من شخصا از طریق رئیس دفتر خواستم تا قضیه را خاتمه دهند.صبر کنند و به دنبال تغییر نباشند.برداشت های منفی در سطح قرار داشت.به مشاور او نیز همین معنا را منتقل کردم تا شاید نوعی آرامش ایجاد شود.تغییر برای برداشت های شخصی امری نبود که قابل هضم باشد.فشار بر بالاترین مقام ها آوردن و خواستار تغییر دادن کاری چندان جالب نبود.شنیده ها حاکی است که در سطح بالا فشارها از طریق چند نماینده ی دیگر هم همراه گشت.چرا؟ چه اتفاقی در شهر افتاده است؟ما در بیکاری جوانانمان مانده ایم.نمایندگان دیگر بیایند و این مشکل بزرگ را حل کنند.چرا نماینده ی شهر ما به جای این چنین کارهای کوچک به دنبال خانم ابتکار نیست که از مقامش کنار رود؟

کدامین کار بزرگ در شوش انجام شده که ما به آن دلخوش باشیم؟با انواعی از مقالات تلاش کردیم تا پارکبان ها کاهش یافتند.کار کوچکی نبود.مردم ناراضی بودند.ار بیمارستان نوشتیم تا وضعیت بهتر شد.ما چنین نگرشی را در نماینده مفید نمی دانیم.کاری برای پیشرفت اموزش و پرورش نیست. مگر ایشان فرزند شوش نبودند؟مگر در همین مدارس درس نخواندند؟مگر خطایی انجام داده بودند؟از کدامین فرهنگیان فرهیخته مشورت گرفته شد؟

کدامین ایراد مطرح شد که می توانست با رفع آن تعالی ایجاد شود؟مگر تغییرات که می آید جانشین بهتر مطرح نمی شود؟چرا چنین امری فراموش شده است؟ما چنین تغییرات را به صلاح پیشرفت شوش نمی دانیم.تکرار آن را تنها اموری زود گذر تلقی می کنیم که هیچ کمکی به بهبود اوضاع نمی کند.باید از مسائل شخصی گذر کنیم و به منافع جمعی شهرمان بیندیشیم.شوش با تصورات اندیشمندانه و به دور از احساس گرایی قادر است تا اوج گیرد و مایه ی افتخار ابدی ما شوشی ها شود.
منبع این مقاله : :خبرگزاری ایران انا
آدرس این مطلب : http://iranona.com/11515/-شوش-و-تغییرات-مدیریتی-3-12-1395