تاریخ : سه شنبه، 3 اسفند ماه، 1395
موضوع : اخبار شوش

شهرستان شوش در مسیر توسعه ی سیاسی

شوش - ایران اُنا: در شهرستان شوش احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل در حال فعالیتهای چشمگیری هستند و پای احزاب و تشکل های سیاسی به شهرستان باز شده است که ما باید آنها را نعمتی برای خود بدانیم چون تا زمانیکه رقابت وجود نداشته باشد، ارایه ی برنامه و تعاریف درباره ی ظرفیتها و استعدادهای شهرستان با هم سنجیده نمی شوند.شوش در مسیر توسعه ی سیاسی

( تبیین مفاهیم و جایگاه توسعه ی سیاسی در شهرستان شوش )

* به قلم سیدبنان شاه جهان پور

* کارشناس ارشد حقوق

 

یکی از مهمترین جوانب و شوون توسعه که می توان آنرا مهمترین گرایش توسعه نامید توسعه ی سیاسی می باشد که هیچ جامعه ای از تاثیرات بی حد و حصر آن غنی نمی باشد و نیاز به آن را در اعماق خود حس می کند .

توسعه ی سیاسی از طریق فاکتورهای تعریف شده ای در جریانات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی نفوذ می کند و به عنوان یک کل مهم در همه ی آنها نفوذ می کند و همچون موتوری محرک به نقد و ارایه ی آگاهی درباره ی آسیب های پیش روی توسعه می پردازد .

شهرستان شوش که امروز در مسیر توسعه قرار دارد ، برای برون رفت از مشکل و مصیبت توسعه نایافتگی و عقب ماندگی نیاز به تعریف های جدید از ظرفیت ها و توانایی های خود دارد تا بتواند در عرصه ی مناسبت های منطقه ای و ملی عرض اندام کند و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر از مسیر تعریف و توسعه ی فعالیت های احزاب سیاسی که امروز آنرا به عنوان یک مساله ی مهم و نیازی مبرم در شهرستان خود می یابیم .

تجربه ی تمامی کشورهای توسعه یافته نشان داده است که تا احزاب در کشور تشکیل نیابند و به توسعه نرسند ما نمی توانیم حرفی از توسعه ی اجتماعی و فرهنگی و صنعتی بزنیم .

در ایران نیز احزاب تشکیل شده اند اما آنچنان که باید و شاید و آنچنان که در خور و شایسته ی ظرفیتها و استعدادهای خودش می باشد ، ظهور و بروزی در این زمینه از خود نشان نداده اند تا جاییکه امروز بسیاری از احزاب و تشکلهای سیاسی در حالت انفعال به سر می برند .

راهکارهای متعددی برای توسعه در این زمینه وجود دارد که مهمترین آنها ارایه ی تعریفی از توسعه ی سیاسی و بیان ظرفیتهای موجود شهرستان به مردم فهیم شهرستان ، کمک های مادی و معنوی برای تشکیل احزاب و سندیکاها و شوراهای کارگری ، توسعه و اعطای فضا و مجال به توسعه ی فرهنگ کتابخوانی و روزنامه خوانی و فعالیت های خبرنگاران و روزنامه نگاران ، معرفی و شناسایی نخبگان و شخصیتهای تاثیرگذار سیاسی شهرستان ، لابی گری سیاسی برای توسعه ی احزاب متعدد از خلال مشورت با مسئولان شهرستان ، نماینده ی مجلس خبرگان رهبری ، تدوین برنامه ها و خط مشی های دقیق قانونی و استاندارد برای فعالیتهای احزاب در شهرستان که توسط ارگان های دولتی باید جدی گرفته شود و بسیاری از راهکارهای دیگر که می توانند تاثیر خود را بیش از پیش در این امر مهم نشان دهند .

مردم شهرستان شوش برای چند سال است که با احزاب ساسی آشنا شده اند و خود را در میان جناحهای چپ و راست سیاسی و معتدل می بینند که هرکس بنا به آگاهی خود و فراخور وضعیتش به آن جهت دلخواه خود گرایش پیدا می کند . از اینرو برای نیل مردم به این جریانات و آگاهی سازی ها ، نیاز به ساز و کارهای سیاسی برای تعریف فرهنگ و اساس و مرام  آنها داریم ، تا بتوانیم به مردم این آگاهی را برسانیم که اگر از طریق احزاب کاندیدای مورد نظر خود را انتخاب کنند که در این صورت یک حزب و یک جریان سیاسی که دارای برنامه های دقیق و استانداردی می باشد را انتخاب کرده اند .

از این طریق خوی مطالبه گری و انتقاد مردم تقویت می یابد و یک نهاد بزرگ را پاسخگوی خود می دانند تا اینکه یک شخصی وعده هایی را بدهد و نتوان پس از گذشت مدتی او را پاسخگو دانست .

در شهرستان شوش احزاب اصلاح طلب و اصولگرا و معتدل در حال فعالیتهای چشمگیری هستند و پای احزاب و تشکل های سیاسی به شهرستان باز شده است که ما باید آنها را نعمتی برای خود بدانیم چون تا زمانیکه رقابت وجود نداشته باشد ، ارایه ی برنامه و تعاریف درباره ی ظرفیتها و استعدادهای شهرستان با هم سنجیدده نمی شوند و در نتیجه یک بیان صرف و بدون راهکار مشخص خواهد بود . به نظر اینجانب تا زمانیکه نخواهیم به برنامه های خود هدف بدهیم و تا زمانیکه در راستای قواعد پذیرفته شده ی ارزشی حرکت نکنیم نمی توانیم موفقیت چشمگیری در عرصه ی توسعه ی سیاسی داشته باشیم . والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته .                          

 
منبع این مقاله : :خبرگزاری ایران انا
آدرس این مطلب : http://iranona.com/11516/-شهرستان-شوش-در-مسیر-توسعه-ی-سیاسی-3-12-1395